Yleistä

Pornaisten VPK on perustettu vuonna 1931. Tuolloin vapaapalokuntia hälytettíin apuun pääasiassa tulipalon sattuessa.

Tänä päivänä VPK:n toimintaan kuuluu monitahoinen osaaminen. Hätäkeskus hälyttää Pornaisten VPK:n vuosittain n.100 kertaa tulipalojen lisäksi ensivastetehtäviin, liikenneonnettomuksiin, erilaisiin pelastustehtäviin, myrskyvaurioiden torjuntaan yms. pelastustoimen tehtäviin.

Toimintaa  kehitetään yhdessä Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen, sekä Keski-Uudellamaalla toimivien sopimuspalokuntien kanssa.